Skip to content Skip to footer
Thời gian Năm 1 Năm 2 Năm 3 > Năm 4
Đào tạo & giấy phép FAA bằng phi công thương mại (CPL) FAA CPL + CFI + CFII + MEI * FAA CPL + CFI + CFII + MEI FAA CPL + CFI + CFII + MEI
Thời giờ bay 213 tiếng 1.000 tiếng ** 2.000 tiếng >3.000 tiếng
Chi phí (USD) $119,000 +80,000
Mức lương khởi điểm trung bình ở Hoa Kỳ $80,000/năm $90,000/năm >$100,000/năm
Mức lương khởi điểm trung bình ở Châu Á $24,000/năm $48,000/năm $72,000/năm >>$120,000/năm

* CFI là Giáo viên phi công thương mại – Một động cơ; * CFII là Giáo viên phi công thương mại – Dụng cụ bay; MEI là Giáo viên phi công thương mại – Đa động cơ
** Phụ thuộc vào khả năng bay